pl

eng

Polityka prywatności

Hotel Zawisza zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności. Przestrzegamy Polityki Prywatności wraz z wszelkimi zastrzeżeniami. „Niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) Hotel Zawisza z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163 jest administratorem Pani/Pana danych (imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu) podanym w formularzu „złóż zapytanie”na stronie internetowej www.hotel-zawisza.pl Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 pkt B) RODO w celu realizacji usługi formularz kontaktowy „złóż zapytanie” na stronie internetowej www.hotel-zawisza.pl Możemy wykorzystywać Pani/Pana dane, aby przesyłać informacje dotyczące naszych usług, wydarzeń i produktów oferowanych na stronie internetowej www.hotel-zawisza.pl Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją umowy łączącej strony. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w sytuacjach określonych w RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, choć niezbędne dla nawiązania współpracy. Informujemy, że w celu technicznej obsługi Pani/Pana dane osobowe powierzone są do przetwarzania firmie Logon z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Piotrowskiego 7A. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Polityka Prywatności
Polityka prywatności dostępna jest na tej stronie: Polityka prywatności